wonen en dagbesteding in Midwolda

Klachtenregeling

Bij Het Anker streven we altijd naar de beste zorg. Maar ook dan kan er iets mis gaan. Als u vragen of klachten heeft, bijvoorbeeld over de zorg- en dienstverlening of de bejegening, horen wij dat graag. Reacties van onze klanten helpen ons de zorg nog verder te verbeteren.

Klachtenregeling

Een probleem of klacht kunt u ten allen tijde voorleggen aan de onafhankelijke vertrouwenspersonen of de klachtencommissie van Zorgbelang Drenthe. 
U kunt er ook voor kiezen om ze allereerst te bespreken met de persoonlijk begeleider. Als dat niet tot een oplossing leidt, kunt u de directie aanspreken. Veel vragen, problemen en klachten kunnen zo in de praktijk worden opgelost. Komt u er zo niet uit? Dan kunt u een klacht voorleggen aan de cliëntenvertrouwenspersoon of de klacht indienen, zoals eerder vermeld, bij de klachtencommissie van Zorgbelang Drenthe.

Vertrouwenspersonen van Het Anker te Midwolda (Zorgbelang Drenthe)

De informatie over de vertrouwenspersonen van Het Anker is te raadplegen via de volgende PDF.