wonen en dagbesteding in Midwolda

AVG en Klachtenregeling

 

Privacy AVG

Wij als Het Anker BV vinden het erg belangrijk dat we op een juiste manier omgaan met jouw privacy en persoonsgegevens. In onze privacyverklaring wordt toegelicht welke gegevens wij verwerken, waarom wij die verwerken en welke rechten jij hebt bij het verwerken van gegevens. Daarnaast kun je van ons verwachten dat wij er alles aan doen om de gegevens die wij verwerken goed te beveiligen.

De gegevens die wij van jou verzamelen worden bij de intake ingevuld op het intakeformulier, daarnaast kunnen we deze gegevens aanvullen en wijzigen waar nodig. Deze gegevens slaan we op in jouw persoonlijke cliëntdossier in online cliëntdossier Qurentis. Hier hebben alleen medewerkers van HET ANKER BV en eventuele andere begeleiding toegang tot, ook jij als cliënt van ons kan toegang krijgen tot je eigen dossier. Dit kan eenmalig zijn, maar je kunt hier ook inloggegevens van krijgen. De aanvraag hiervan loopt via je persoonlijk begeleider.

De gegevens die wij van jou verzamelen zijn je:

Cliëntdossier

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adres
 • Contactgegevens (telefoonnummer & email)
 • BSN nummer
 • Identiteitskaart/paspoort nummer en einddatum
 • Contactgegevens andere hulpverlening
 • Medische gegevens / diagnostiek / problematiek
 • DigiD (alleen met uitzonderlijke toestemming van jou)

 

Documenten (indien van toepassing)

 • Zorgovereenkomst
 • Eventueel huurovereenkomst (alleen als je ook bij ons huurt)
 • Ondertekend begeleidingsplan
 • Correspondentie met andere instanties
 • ID kaart (alleen met uitzonderlijke toestemming van jou)

 

Rapportage

 • Korte verslagjes over onze bevindingen op het gebied van hulpverlening.
 • Korte verslagjes over de doelen die in je begeleidingsplan staan.

Voor het verwerken van deze gegevens hebben we je toestemming nodig, daarom vragen we je om bij de intake, of in ieder geval aan het begin van de hulpverlening, een toestemmingsformulier te ondertekenen. Als je geen toestemming wilt geven voor het verwerken van (een deel van) je persoonsgegevens dan mag dat ook. Dit kan wel tot gevolg hebben dat we onze hulpverlening hierop moeten aanpassen. Het kan dan namelijk zijn dat we een van onderstaande doeleinden niet kunnen uitvoeren voor of met jou. Per geval kijken we dan of je dit zelf moet doen of dat dit samen met jou gedaan word binnen de hulpverlening. Dit betekend dus wel dat er minder tijd is voor de hulpverlening zelf.

Deze gegevens gebruiken we voor de volgende doeleinden:

 

Hulpverlening

 • Er voor zorgen dat we een compleet plaatje hebben van jou als cliënt.
 • Om (snel) contact met je te krijgen.
 • Het opzoeken van gegevens als jij die even kwijt bent
 • Het contact met andere instanties die jou moeten kunnen identificeren (bijvoorbeeld de gemeente)
 • Om je identiteit vast te stellen
 • Voor de hulp bij administratieve handelingen.

 

Administratie

 • Om een zorgovereenkomst op te kunnen stellen zoals wettelijk verplicht is.
 • Om declaraties met betrekking tot zorg te kunnen maken.
 • Om je identiteit te koppelen aan de geleverde zorg op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of de Wet Langdurige Zorg (WLZ)

 

We verwerken jouw persoonsgegevens alleen:

 • Voor zover noodzakelijk
 • In overeenstemming met je toestemming
 • Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • Zolang als wettelijk is toegestaan (voor een cliëntdossier is dit 15 jaar)

 

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je wettelijk recht om het volgende te doen met je persoonsgegevens:

 • Het intrekken van je toestemming voor het verwerken van de gegevens.
 • Je gegevens inzien op de manier die jij prettig vindt.
 • Je gegevens wijzigen
 • Je gegevens verplaatsen
 • Je gegevens wissen
 • De verwerking van je gegevens beperken
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens
 • Een klacht indienen (dit kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens)

 

Als je van een van deze bovenstaande rechten gebruik wilt maken, neem dan contact op met kantoor of overleg met de begeleiding. 

Ook als je vragen hebt over: de manier waarop wij jouw gegevens bewaren, hoe je gegevens beschermd worden of waarom we bepaalde gegevens nodig hebben kun je contact opnemen met de begeleiding of kantoor.

 

Contactgegevens Kantoor

Hoofdweg 127

9681 AC Midwolda

0597-551814

info@hetankermidwolda.nl

 

_____________________________________________________

Bij Het Anker streven we altijd naar de beste zorg. Maar ook dan kan er iets mis gaan. Als u vragen of klachten heeft, bijvoorbeeld over de zorg- en dienstverlening of de bejegening, horen wij dat graag. Reacties van onze klanten helpen ons de zorg nog verder te verbeteren.

Klachtenregeling

Een probleem of klacht kunt u ten allen tijde voorleggen aan de onafhankelijke vertrouwenspersonen of de klachtencommissie van Zorgbelang Drenthe. 
U kunt er ook voor kiezen om ze allereerst te bespreken met de persoonlijk begeleider. Als dat niet tot een oplossing leidt, kunt u de directie aanspreken. Veel vragen, problemen en klachten kunnen zo in de praktijk worden opgelost. Komt u er zo niet uit? Dan kunt u een klacht voorleggen aan de cliëntenvertrouwenspersoon of de klacht indienen, zoals eerder vermeld, bij de klachtencommissie van Zorgbelang Drenthe.

Vertrouwenspersonen van Het Anker te Midwolda (Zorgbelang Drenthe)

De informatie over de vertrouwenspersonen van Het Anker is te raadplegen via de volgende PDF.