wonen en dagbesteding in Midwolda

Beleid wonen

Het staat voorop dat wij als gezinshuis willen functioneren, daarom vinden wij het zeer belangrijk dat onze begeleiders ervoor kunnen zorgen dat onze cliënten hun woon- en werkomgeving als ‘thuis’ ervaren. Wij hebben medewerkers in dienst die Christelijk zijn, mede daardoor kunnen wij onze visie ook goed uitdragen.

Uitgangspunten wonen

  • Huiselijke sfeer;
  • Groepssamenstelling goed op elkaar afstemmen;
  • Functioneren als gezinshuis;
  • Er wordt vanuit een Christelijke grondslag gewerkt;
  • Kwaliteit van het leven centraal stellen, de doelen in het zorgplan zijn hierin ondersteunend maar zijn niet het eerste uitgangspunt.