wonen en dagbesteding in Midwolda

Uitsluitingscriteria

Het Anker werkt met zogenaamde uitsluitingscriteria, oftewel contra-indicaties. Er staan voorwaarden (criteria) van de plaatsing vermeld in het huishoudelijk reglement / huisregels. De uitsluitingscriteria hanteren wij echter vooraf aan de plaatsing.

Als blijkt dat er sprake is van één of meerdere contra-indicaties bij de bewoner die reeds is aangemeld dan wordt er een apart traject in gegaan en voorzien wij in de zorgplicht. Het kan mogelijk zijn dat er dan een vervolgplek / alternatief wordt gezocht voor desbetreffende bewoner. Uiteraard in overleg met de bewoner en of ouder(s), verzorger(s) of wettelijk vertegenwoordiger.

Uitsluitingcriteria cliënten

  • Ernstige onrust en bewegingsdrang, decorumverlies, verbale en non verbale agressie. Gedrag dat niet te beïnvloeden is door frequent positieve aandacht;
  • Zeer intensieve lichamelijke zorgvragen;
  • Cliënten die niet passen binnen Het Anker door te groot niveauverschil in psychisch functioneren;
  • Niet te corrigeren storend gedrag, zoals agressie of seksueel overschrijdend gedrag;
  • BOPZ verklaring ( = Bijzondere Opname Psychiatrisch Ziekenhuis);
  • De cliënt vormt een gevaar voor zichzelf en zijn omgeving;
  • Ernstige psychiatrische problematiek.