wonen en dagbesteding in Midwolda

Visie en missie

Missie en Visie

 

Missie

Wij willen woonbegeleiding, dagbesteding en een christelijke thuis bieden aan jongeren en jongvolwassenen met een (licht) verstandelijke beperking.

 

Visie

Samen met ouders, verwanten en belangenbehartigers willen we onze cliënten een fijn leven bieden vanuit onze kernwaarden professionaliteit, geloof en naastenliefde.