wonen en dagbesteding in Midwolda

Het Anker is een kleinschalige zorginstelling die jongvolwassenen met een licht tot matig verstandelijke beperking begeleiding biedt in een veilige omgeving. Dit alles gebeurt vanuit een christelijke achtergrond. Momenteel zijn er 16 appartementen in gebruik.

Bij Het Anker geldt, dat ieder persoon uniek is. Daarom proberen wij de zorg voor personen boven 18 jaar, zoveel op maat te geven en te kijken naar de persoon zelf (niet naar de problematiek). Met een professioneel team verzorgen wij 24 uur zorg. Het Anker is zo ingericht dat er permanent toezicht is binnen de woongroepen.

Mits er een uitstroom is naar een reguliere werkplek, is het nu zo geregeld dat de cliënten die hier wonen, ook meedoen met de dagbesteding vanuit de Oude Gieterij. Een belangrijk onderdeel van het begeleiden bij Het Anker is het bevorderen van zelfstandigheid. Dit alles naar de wensen van de cliënt. Voor de cliënten van Het Anker wordt een apart begeleidingsplan opgesteld.