wonen en dagbesteding in Midwolda

Korte historische schets

In 2006 is Het Anker begonnen met een logeerhuis genaamd De Kleine Haven. In 2009 werd gestart met het aanbieden van dagbesteding. Vervolgens is men in 2010-2011 begonnen met het structureel en langdurig opvangen van kinderen en jongvolwassenen waarna er werd besloten om plannen te gaan maken om uit te breiden. Bij de korte historie kan de volgende zin worden toegevoegd: ‘Eind 2011 werd gestart met het ontwikkelen van een management stuurinstrument om de kwaliteit binnen de organisatie te borgen. Sindsdien voert Het Anker een actief en levende kwaliteitssystematiek waarbij ‘verantwoorde zorg en continue kwaliteitsverbetering’ de leidende principes zijn.  Het Anker exploiteert inmiddels sinds februari 2012 een kleinschalige woongemeenschap met een familiair karakter, gericht op  (jong)volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Er zijn zestien (interne) appartementen gerealiseerd.

Sinds 2013 bestond de doelgroep voornamelijk uit (jong)volwassenen. Nu is onze doelgroep zich gaan verschuiven naar alleen (jong)volwassenen. De organisatie beweegt zich voornamelijk op het vlak van de gehandicaptenzorg, maar de bewoners en deelnemers kunnen ook te maken hebben met psychiatrische problematiek. Dit alles gebeurt op basis van PGB financiering. Binnen Het Anker wordt vanuit een Christelijke visie invulling gegeven aan het beleid en werkwijze.